Website chính thức là NetTruyen, truy cập các site giả mạo sẽ bị hack tài khoản và dính virus.